ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு 2015-2016 - செய்திகள், அரசாணைகள், செயல்முறைகள், விண்ணப்பங்கள் மற்றும் பதவி உயர்வு பட்டியல்


  1. NORMS | 2015-2016 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு | 2015-2016-ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் - திருத்தம் ஆணை.(AVAILABLE)

  2. NORMS | 2014-2015 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு | 2014-2015-ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் - ஆணை.(AVAILABLE)

  3. DSE FORM | பள்ளிக்கல்வி துறை | மாறுதல் கோரும் விண்ணப்பம். (PDF FORMAT)

  4. DEE FORM | தொடக்கக்கல்வி துறை | மாறுதல் கோரும் விண்ணப்பம் (PDF FORMAT)

  5. PROMOTION PANEL 2015-2016 (BT TO PGT (TAMIL) STATE LEVEL PROMOTION PANEL - 2015-16 (FINAL) | BT TO PGT (ENGLISH-SM/CM) STATE LEVEL PROMOTION PANEL - 2015-16 (FINAL))

  6. DSE COUNSELLING SCHEDULE | பள்ளிக்கல்வி ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கால அட்டவணை 2015-2016 (AVAILABLE)

  7. DEE COUNSELLING SCHEDULE| தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கால அட்டவணை 2015-2016 ((AVAILABLE)

  8. தலைமையாசிரியர் பொறுப்பு ஒப்படைப்பு, பொறுப்பு ஏற்றல் படிவம். 

  9. LAST PAY CERTIFICATE (LPC) FORM MODEL. (LAST PAY CERTIFICATE (LPC) FORM MODEL 1 | LAST PAY CERTIFICATE (LPC) FORM MODEL 2)

  10. பள்ளிப் பணியில் இருந்து விடுவித்து அனுப்ப மாதிரி விண்ணப்பம்
Loading